Kwetsbare groepen

Reizigers met extra gezondheidsrisico’s

Mensen met met ziektes zoals Astma of Diabetes moeten rekening houden met bijkomende risico’s bij het vaccineren. Omdat deze groep vatbaarder is voor infectieziektes wordt er vaak een extra griepprik aanbevolen.  Mensen met hartfalen wordt aangeraden om naast de aanbevolen vaccinaties ook een vaccinatie te nemen tegen buiktyfus.

Ouderen wordt aangeraden om een extra griepprik te nemen. Ook dient er rekening gehouden te worden met grotere risico’s bij een vaccinatie tegen geelzucht.

Niet vaccineren

Mensen die een van de onderstaande symptomen heeft of behandeling ondergaat wordt afgeraden zich te laten vaccineren. Raadpleeg een arts als u zich wilt laten vaccineren terwijl u last heeft van een van de onderstaande symptomen of een van de onderstaande behandelingen moet ondergaan.

  • Ernstige ziekte
  • Hoge koorts
  • Heftige klachten bij een eerdere injectie
  • Bloedtransfusies
  • Immunoglobuline- toediening
  • Bestraling
  • Beenmergtransplantatie

Zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen kunnen zich in de meeste gevallen vaccineren. De meeste vaccinaties brengen geen gevaren met zich mee voor vrouw en ongeboren kind. Infectieziektes zijn gevaarlijk voor vrouw en kind en om deze reden worden vaccinaties vaak aanbevolen als er gereisd wordt. Levende vaccinaties zoals Gele Koorts of BMR worden afgeraden voor zwangere vrouwen. Afreizen naar Malariagebieden worden ook afgeraden. Er is geen vaccinatie beschikbaar voor Malaria. Zwangere vrouwen kunnen ook niet alle Malariatabletten in nemen. Malaria verhoogt de kans op een miskraam !

Kinderen

Vaccineren is niet de grootste hobby van kinderen. Kinderen zijn bang voor naalden en de bijwerkingen van de vaccinaties zijn vervelend. In de meeste gevallen zijn de bijwerkingen ongevaarlijk en beperkt het zich tot stijfheid in een arm of been dat gevaccineerd is. Het komt ook voor dat kinderen zich na de vaccinatie niet lekker voelen of veel moeten huilen.

In het geval van ernstige bijwerkingen zoals hevige huiduitslag, het buiten bewustzijn raken, koorts of verkleuring van benen, kunt u het beste geen risico nemen en een arts waarschuwen. Flauwvallen is het gevolg van een normaal wordende ademhaling na een stokkende ademhaling voortkomend uit een vaccinatie.